Wiadomość


OŚWIADCZENIE - Dictum sp. z o.o. dotyczące statusu przedsiębiorcy

Szanowni Państwo

W kontekście zmieniających się z dniem 1 stycznia 2020 r., na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych („Ustawa”), regulacji prawnych dotyczących terminów płatności w transakcjach handlowych, informujemy, że  DICTUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

posiada status małego przedsiębiorcy w rozumieniu rozporządzenia nr. 651/2014 Komisji UE z dnia 17 czerwca 2014r. (w kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR).

W przypadku zmiany statusu zobowiązujemy się do przedłożenia aktualizacji oświadczenia w termie 7 dni.

 


Zabacz Wszystkie wiadomości